Zorg gericht op zingeving en welbevinden

Hoe zorgen we dat iemand een betekenisvol leven kan leiden?

Door in gesprek te gaan en af te tasten waar mensen het meest mee gediend zijn. En door na te gaan hoe we als zorgverleners invulling kunnen geven aan het verbeteren van iemands kwaliteit van leven.

Zorg gericht op zingeving en welbevinden

Hoe zorgen we dat iemand een betekenisvol leven kan leiden?

Door in gesprek te gaan en af te tasten waar mensen het meest mee gediend zijn. En door na te gaan hoe we als zorgverleners invulling kunnen geven aan het verbeteren van iemands kwaliteit van leven.

De Kunst van Samen

Ik, Marieke van Tol, ben een gepassioneerde professioneel verpleegkundige die met volle teugen geniet van haar werk. Getrouwd en moeder van drie opgroeiende pubers. Ik woon in Boskoop, een prachtig dorp tussen de boomkwekerijen. Voor al vele jaren ben ik professioneel betrokken op ouderen. Ik houd van de dynamiek in mijn werk en vind het een uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Het mooie van dit vak is dat ouderen in deze fase terugblikken op hun levensreis en dat ik hun verhalen en inzichten mag gebruiken om mijn functie verdere invulling te geven. Ik heb hieruit geleerd dat juist het welbevinden en zingeving leidend is voor hoe de kwaliteit van leven wordt ervaren.

Mijn missie

Ik maak bewust de verbinding met mijn omgeving. Ik heb oog voor alle dimensies van de zorg en leg nadrukkelijk aandacht op zingeving. Kwaliteit van leven staat in mijn zorgverlening centraal. Vol vertrouwen en passie bewandel ik de weg die voor mij ligt en word ik verder gevormd door de levenslessen die ik leer van mensen die ik tegenkom. Door in gesprek te gaan met mensen en af te tasten waar zij het meest mee gediend zijn, laat ik zien dat ik er wil zijn voor mijn naaste. Ik heb de innerlijke ruimte om levensvragen van alle kanten te bekijken en te wegen. Hiermee creëer ik openheid naar de ander en bied ik vertrouwen, een essentieel element voor goede zorgverlening.

Mijn plan

Binnen de zorg staat enkel het medische aspect centraal. Zingeving krijgt vaak nog onvoldoende aandacht. Ook de psychosociale kant schiet nog vaak tekort. Zingeving en welbevinden zijn belangrijke aspecten van de zorg, het werkterrein waarop ik de laatste jaren zowel als ‘casemanager dementie’ en tevens als ‘palliatief verpleegkundige’ veel heb mogen betekenen.

Naast aandacht voor goede lichamelijke, psychische en sociale zorg is het ook belangrijk aandacht te hebben voor verwerking en het leren vinden van nieuw evenwicht bij tegenslagen in het leven. Ook de impact die levensveranderingen kunnen hebben in sociale contacten. Het beste wat dan gedaan kan worden is misschien juist niet te veel te willen doen. In gesprek gaan en aftasten waar mensen het meest mee gediend zijn. Mijn plan is om dit aspect met enthousiasme over te brengen aan mijn samenwerkingspartners en voor de toekomst een plan van aanpak maken hoe we hier een vervolg aan kunnen gaan geven. Nagaan hoe we als zorgverleners invulling kunnen geven aan het verhogen van iemands kwaliteit van leven en hoe we kunnen zorgen dat iemand een betekenisvol leven kan leiden.

Welke diensten bied ik aan?

U kunt met mij zowel per mail als telefonisch laagdrempelig contact opnemen voor al uw vragen rondom uw gezondheid en uw welzijn. Of bij vragen die u wellicht heeft voor naasten in uw omgeving. Door samen met u in gesprek te gaan kan ik nagaan of ik iets voor u of uw naasten kan betekenen. 
Het aanbod voor zorg is groot. Ik zoek met u het juiste pad die past bij uw persoonlijke omstandigheden en die voldoet aan uw wensen en behoeften. Mocht ik van betekenis kunnen zijn dan maak ik samen met u een afspraak om bij u thuis de zorg te indiceren (rekening houdend met de regels en eisen van de zorgverzekeraar).

Door mijn ruime werkervaring als verpleegkundige ben ik goed op de hoogte van de actuele wet,- en regelgeving rondom zorg en welzijn. Er zijn helaas zoveel geldstromingen aanwezig dat je hierdoor op zoek moet gaan naar de juiste weg die past bij uw hulpvraag. Ik ondersteun en adviseer u in het versnipperde systeem rondom de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Niet ik, maar juist ú bent de expert die weet wat voor u belangrijk is in het leven. Ik zie mezelf als een soort gids en meedenkkracht die u helpt de juiste keuzes te maken die passen bij uw wensen en behoeften. Ik wil u helpen om een betekenisvol leven te leiden.

De kosten van indicatiestelling en het bieden van begeleiding worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt hierover geen eigen risico. Ik bied mijn diensten aan vanuit zowel het platform VMZ (‘Verbinden Met Zorg’) als de coöperatie ‘De Zorgprofessional’, waardoor ik een contract heb met de meeste zorgverzekeraars.

Zorg die ik lever

Zorg die ik lever

Indiceren van zorg vanuit zorgverzekeringswet gericht op wijkverpleging.

Casemanagement dementie. Het doel van casemanagement is het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Blijven proberen van het creëren van een positief zelfbeeld. Samenwerking bevorderen tussen het medische en sociale domein, en het versterken van het netwerk. Nadruk op gelijkwaardigheid, zoals in het versterken van de positie van de naaste in wat voor diegene nodig is.

Casemanagement palliatieve zorg. Hierin draag ik bij aan coördinatie en afstemming van zorg tussen de verschillende zorgverleners, zowel inhoudelijk als logistiek. Het signaleren van knelpunten op het gebied van palliatieve zorg in de regio. De begeleiding is aanvullend op de reguliere zorg die vaak al door de thuiszorgorganisatie wordt geboden en is gericht op kwaliteit van leven (en sterven).

Ouderenscreening 75+.

Aandacht voor mantelzorgers, adviseren en ondersteunen van naasten.

Ondersteunen bij zoektocht naar individuele begeleiding of respijtzorg.

Hulp bij aanvragen van indicaties (WMO, WLZ en PGB).

Gespreksgroepen leiden voor mensen met dementie en/of hun naasten.

Het geven van voorlichting over dementie en palliatieve zorg.

Verpleegtechnische handelingen in de thuissituatie.

Ontmoetingsclub Xieje

Dagbesteding voor mensen in een kwetsbare situatie. Vijf dagen in de week een betekenisvolle ontmoetingsplek waar iedereen wordt gezien.